Zmiany w Ustawie o Recyklingu

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie weszła nowa ustawa dotycząca sprowadzania używanych aut z zagranicy. Do niedawna każdy, kto sprowadzał używane auto z zagranicy musiał uiścić ujednoliconą opłatę w wysokości 500 zł. Jednak wcześniej obowiązujące przepisy musiały zostać zniesione ze względu na pozew złożony przeciw Polsce w październiku 2014 przez Komisję Europejską przed Trybunał Sprawiedliwości. W pozwie tym zgłoszono wątpliwości co do sposobu i przepisów dotyczących wycofywania zużytych pojazdów i ich recyklingu.

Zmiany w przepisach o recyklingu i sprowadzaniu aut odczują najdotkliwiej dealerzy oraz właściciele komisów samochodowych. Osoby fizyczne, sprowadzające auto dla siebie na tym skorzystają, ponieważ nie będą musiały już płacić 500 zł opłaty recyklingowej. Nie oznacza to jednak wcale, że będzie taniej. Osoba rejestrująca sprowadzone używane auto będzie musiała zapłacić 400 zł opłaty depozytowej, która będzie zwracana jako premia osobie, która to auto odda do kasacji. W praktyce oznacza kto tyle, że skorzysta tylko osoba, która kupi używane auto, które już wcześniej było rejestrowane w Polsce, ona bowiem nie będzie zmuszona do żadnych opłat. Zyska również osoba, która takie auto odda na złom.

Co zmieni się w tych przepisach dla dealerów i właścicieli komisów? Jeżeli będą sprowadzać więcej niż 1000 aut używanych rocznie, będą musieli zapewnić funkcjonowanie 3 punktów zbierania pojazdów lub stacji ich demontażu na terenie każdego województwa. W praktyce to oznacza, że będą musieli zadbać o funkcjonowanie minimum 48 takich stacji na terenie całego kraju. Jeżeli będą sprowadzać mniej niż 1000 aut rocznie, będą musieli utworzyć 3 punkty zbierania pojazdów lub stacje demontażu w trzech różnych miejscowościach.

Nowa ustawa uderza również w same stacje demontażu lub punkty zbioru aut ponieważ nie będą mogły one pobierać opłat od właścicieli aut sprowadzonych z zagranicy. Jedynie w odgórnie określonych sytuacjach takie opłaty będą mogły zostać pobrane. Ponadto stacje demontażu lub zbioru zużytych pojazdów zostaną obciążone dodatkowa opłatą, jeśli nie osiągną określonego poziomu recyklingu. Będzie ona wynosić 5 groszy od 1kg brakującej masy odpadów do uzyskania niezbędnego minimum jeżeli brakuje mniej niż 5 % wymaganej ilości oraz 10 groszy za każdy brakujący kilogram masy odpadów jeśli brakuje więcej niż 5 % określonego minimum odpadów.

Nowa ustawa dotyczy aut zakupionych po 1 stycznia 2016 roku. Jeżeli więc auto zostało kupione w 2015 roku a sprowadzone w 2016 lub w 2016 rejestrowane, opłata recyklingowa w wysokości 500 zł zostanie pobrana.

Buty męskie